Працівники:

Козьмук Наталія Ігорівна – к.е.н., доцент,
начальник відділу дистанційної та дуальної освіти,
доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом,
nataliia.kozmuk@lnu.edu.ua

 

 

 

Фурманець Марія Мечиславівна – методист,
mariia.furmanets@lnu.edu.ua

 

 

 

 

Борусевич Христина Юріївна – провідний фахівець,
khrystyna.borusevych@lnu.edu.ua