• здійснення моніторингу складових систем внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  • контроль за щорічним оцінюванням здобувачів вищої освіти, науково- педагогічних і педагогічних працівників закладу вищої освіти та контроль за оприлюдненням результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;
  • контроль за забезпеченням наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;
  • моніторинг забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;
  • аналіз забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації кафедрами (факультетами, коледжами, інститутом); • моніторинг забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі щодо створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
  • надання відповідних звітів про проведені моніторинги та відповідно пропозиції щодо вдосконалення процесів;
  • підтримка проведення опитувань (аналізу їх результатів) здобувачів вищої освіти, аспірантів, викладачів з питань якості організації освітнього процесу, випускників університету;
  • систематичне проведення SWOT-аналізу внутрішньої  системи забезпечення якості освіти.

Працівники:

  • Резниченко О. О. – методист відділу менеджменту якості освітнього процесу