• перегляд освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями на відповідність Ліцензійним умовам;
  • моніторинг юридичного, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до Ліцензійних умов та державних вимог з акредитації;
  • контроль за процесами ліцензування та акредитації;
  • участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази;
  • методична підтримка підготовки звітів самоаналізу якості освітніх програм та інших процедур пов’язаних з зовнішнім оцінюванням якості, акредитацією. Центр забезпечення якості освіти координує шляхом співпраці діяльність у сфері організації забезпечення якості освіти таких структурних підрозділів, які у частині своїх повноважень щодо якості освіти, підпорядковані Центру забезпечення якості освіти.

Працівники:

  • Паєнок Ана Олександрівна – к.ю.н., начальник відділу ліцензування і акредитації;
  • Андреєва М. А. – юрисконсульт 1 категорії;
  • Макар М. М. – провідний фахівець.

Положення про відділ ліцензування та акредитації Львівського національного університету імені Івана Франка