• перегляд освітніх програм підготовки фахівців за спеціальностями на відповідність Ліцензійним умовам;
  • моніторинг юридичного, навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення провадження освітньої діяльності відповідно до Ліцензійних умов та державних вимог з акредитації;
  • контроль за процесами ліцензування та акредитації;
  • участь у розробці політики внутрішньої системи забезпечення якості освіти та нормативно-правової бази;
  • методична підтримка підготовки звітів самоаналізу якості освітніх програм та інших процедур пов’язаних з зовнішнім оцінюванням якості, акредитацією. Центр забезпечення якості освіти координує шляхом співпраці діяльність у сфері організації забезпечення якості освіти таких структурних підрозділів, які у частині своїх повноважень щодо якості освіти, підпорядковані Центру забезпечення якості освіти.

Працівники:

  • Паєнок Ана Олександрівна – к.ю.н., начальник відділу ліцензування і акредитації   +380 67 252  86 68
  • Макар Марія Михайлівна – методист   +380 67 102 16 57
  • Дулиба Руслана Миколаївна  – методист першої категорії   +380 67 926 69 59
  • Хомин Богдана Євгенівна – методист вищої категорії   +380 67 926 87 45
  • Якимів Ірина Василівна – юрисконсульт   +380 67 372 33 55

Положення про відділ ліцензування та акредитації Львівського національного університету імені Івана Франка