Керівник

Маєвська Ірина Петрівна – начальник навчально-методичного відділу

Дидактично-методичний сектор

 • розробка методичних матеріалів та рекомендацій щодо навчальних планів, освітніх програм, робочих програм відповідно до вимог закону та з урахуванням потреб ринку праці;
 • розробка нормативних документів з навчально-методичної роботи, на основі стандартів вищої освіти методичних рекомендацій щодо формування варіативної частини освітніх програм;
 • розробка методичних рекомендацій щодо організації ЕК, організація роботи ЕК в Університеті та відповідний контроль;
 • розробка методичних рекомендацій щодо формування робочого графіку освітнього процесу на відповідний навчальний рік (в т.ч. екзамени), організація формування робочого графіку;
 • аналіз та узагальнення стану організації навчальної та методичної роботи кафедр, лабораторій, факультетів шляхом перевірки виконання навчальних планів, робочих програм, освітніх програм;
 • розробка методичних рекомендацій щодо порядку видачі документів про освіту, контроль за виданою дипломів та додатків до дипломів; інші.

Працівники

 • Сак Неля Ростиславівна – заступник начальника навчально-методичного відділу, керівник сектору;
 • Жежерун С. Ю. – методист 1 категорії;
 • Антощак О. Т. – методист 1 категорії

 

Сектор організаційного забезпечення освітнього процесу

 • організація формування педагогічного навантаження та його перевірка;
 • ведення реєстру штатів науково-педагогічних працівників, педагогічних працівників;
 • ведення реєстру аудиторного фонду;
 • організація складання розкладу занять, здійснення контролю за його виконанням;
 • організація проведення практик студентів (складання графіків, контроль за наказами про проведення вказаних практик);
 • організація підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та організація проведення стажування;
 • контроль за оформленням студентської навчальної і випускової документації, наказів;
 • ведення статистики контингенту студентів, кількості академічних груп;
 • аналіз та ведення обліку руху контингенту студентів (узгодження показників із відділом по роботі з ЄДЕБО та АСУ «Сигма»);
 • організація проведення діагностики залишкових знань студентів, що проводиться у формі ректорських контрольних робіт (спільно із Організаційно- методичним центром електронного навчання);
 • аналіз успішності студентів (спільно із відділом менеджменту якості освітнього процесу);
 • організація оформлень договорів про надання освітніх послуг;
 • інші.

Працівники

 • Несторович Надія Василівна – заступник начальника відділу, керівник сектору;
 • Цікало В. М. – завідувач навчально-виробничою практикою;
 • Мандюк М. П. – методист 1 категорії;
 • Наум Г.М. – методист 1 категорії;
 • Труш О. Т. – методист 1 категорії;
 • Гдичинська О. Я. – методист 1 категорії;

 

Сайт навчально-методичного відділу